Chủ điểm tháng:

NGÀY HỘI CỦA CÔ VÀ MẸ

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Trường học kết nối Violympic SMAS VietSchool Bộ giáo dục và đào tạo Tài nguyên trực tuyến

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 2
Tất cả: 19192662
Tin ngành giáo dục
Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại các đơn vị HCSN

Thực hiện theo Giấy mời số 105 GM-STC ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn Bồi dưỡng công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại các đơn vị HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nhằm giúp nhà trường thực hiện công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công cuối năm 2018, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn Bồi dưỡng công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại các đơn vị HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính cho chủ tài khoản và kế toán của các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian diễn ra tập huấn: 3 ngày, từ ngày 20/12/2018 đến ngày 22/12/2018 tại trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Vĩnh Long.

Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Ngọc Đức triển khai một số chuyên đề về công tác tài chính cuối năm. Cụ thể:

1. Chuyên đề 1: Một số nghiệp vụ khóa sổ kế toán và nghiệp vụ cuối năm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cuối năm 2018, kế toán phải lập đầy đủ các loại sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cuối năm, tùy theo loại hình hoạt động của đơn vị gồm:

- Danh mục sổ: 2 loại sổ tổng hợp (Nhật ký - Sổ cái và Bảng cân đối số phát sinh); 9 loại sổ chi tiết bắt buộc phải in (gồm sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi NH, KBNN; Sổ tài sản cố định; Thẻ TSCĐ; Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Sổ chi tiết doanh thu SX, kinh doanh, dịch vụ; Sổ chi tiết các khoản tạm thu; Sổ chi tiết chi phí; Sổ chi phí SX, kinh doanh, dịch vụ); 6 loại sổ chi tiết không bắt buộc in, được lưu trữ trên phương tiện TTĐT; 1 sổ chi tiết theo dõi số liệu quyết toán ( Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN).

- Báo cáo tài chính: BCTC đầy đủ (đơn vị HC và đơn vị HCSN tự đảm bảo KP hoạt động); BCTC đơn giản (đơn vị HCSN do nhà nước đảm bảo toàn bộ KP hoạt động).

- Thuyết minh BCTC.

- Báo cáo quyết toán : BC chi tiết chi từ nguồn NSNN.

2.Chuyên đề 2: Hướng dẫn lập các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Báo cáo tài chính: dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị. BCTC phải được nộp cho cơ quan cấp trên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thuyết minh BCTC: là 1 bộ phận không thể tách rời của NCTC, gồm các thông tin bổ sung cho thông tin được trình bày trên BC tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động và các thông tin khác theo yêu cầu.

- Báo cáo quyết toán: mẫu BC chi tiết chi từ nguồn NSNN.

3. Chuyên đề 3: Phương pháp hạch toán cụ thể một số nghiệp vụ chủ yếu mới trong đơn vị HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

Kết quả mang lại:

Kế toán hiểu rõ hơn về các công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại các đơn vị HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ đó thực hiện đúng và đầy đủ hơn.

Một số hình ảnh ở lớp tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tài khoản và kế toán các đơn vị tham gia lớp tập huấn

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức hướng dẫn các chuyên đề cho lớp

                                                                           Tác giả: Hồ Thái Diễm Phượng.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết